Connect with us

Xem lại tin nhắn đã xóa, thu hồi trên Facebook và Messenger

Unsend Recall for Messenger featured - Xem lại tin nhắn đã xóa, thu hồi trên Facebook và Messenger

Xem lại tin nhắn đã xóa, thu hồi trên Facebook và Messengerbài dởbài hay ()

Unsend Recall for Messenger sẽ hiển thị lại tin nhắn đã xóa khi chat trên Facebook và Messenger từ trình duyệt Chrome.
Facebook vừa tung ra tính năng thu hồi tin nhắn (trong 10 phút) giúp bạn xóa vĩnh viễn nội dung gửi đi trên cả người nhận chứ không còn giữ lại như trước. Vì vậy, bạn không thể nào biết những tin nhắn gửi đến khi chưa xem qua.

2019 02 12 16 24 24 - Xem lại tin nhắn đã xóa, thu hồi trên Facebook và Messenger

Bấm nút ba chấm > Gỡ > Gỡ tin nhắn đối với mọi người để thu hồi tin nhắn. 

Nhưng nếu bạn muốn xem lại nội dung tin nhắn mà bạn bè đã xóa mà mình chưa xem qua thì vẫn có cách. Unsend Recall for Messenger sẽ giúp bạn. Đây là tiện ích mở Chrome có khả năng hiển thị lại tin nhắn đã xóa khi trò chuyện trên Facebook hay Messenger.

Bạn vào đây hay liên kết bên dưới > Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fchrome.google - Xem lại tin nhắn đã xóa, thu hồi trên Facebook và Messenger
9hte3yRJlEIDLGMzHeOCFVHWVso92XIfSwt4mYx3SAG7sFZUJ2Kp7qHpv9c0HFGqx8nUgHa19 Y=w128 h128 e365 - Xem lại tin nhắn đã xóa, thu hồi trên Facebook và Messenger
Developer: Alec Garcia
Price: Free

Cài đặt xong, bạn chẳng cần thiết lập gì cả. Toàn bộ tin nhắn gửi đến sẽ được tiện ích lưu vào bộ nhớ cục bộ (Local Storage) của Chrome. Và khi người gửi có xóa đi thì tiện ích sẽ hiển thị lại tin nhắn cũ cạnh bên dòng A removed a message (A đã gỡ một tin nhắn).

2019 02 12 16 29 20 600x222 - Xem lại tin nhắn đã xóa, thu hồi trên Facebook và Messenger

Lưu ý:

  • Tin nhắn của bạn chỉ nằm trong bộ nhớ cục bộ trên thiết bị và nó không bao giờ được tải đến máy chủ.
  • Tiện ích chỉ hiển thị tin nhắn đã xóa bắt đầu khi bạn sử dụng. Cho nên bạn sẽ không thể xem nội dung của các tin nhắn đã bị xóa trước đó khi bạn chưa cài đặt tiện ích mở rộng này.
  • Tiện ích chỉ làm việc trên trang Facebook.com hoặc Messenger.com và bạn sẽ không thấy tin nhắn đã xóa trên ứng dụng di động.


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top