Tựa game LawBreakers chuyển qua hình thức free-to-play