Connect with us
ios 10 jailbreak featured - Tổng hợp các tweaks & tools tương thích với iOS 10.2 jailbreak

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Tổng hợp các tweaks & tools tương thích với iOS 10.2 jailbreak

| 27/01/2016

Tổng hợp các tweaks & tools tương thích với iOS 10.2 jailbreak

Bài viết này liệt kê một số tools & tweaks hiện tại tương thích với iPhone và iPad chạy iOS 10.2 / iOS 10.1.1 / iOS 10 đã jailbreak.

Như hôm qua Trải Nghiệm Số đã thông tin iOS 10 đã chính thức có tool để jailbreak. Điều quan tâm hiện nay là bạn có thể làm được gì trên máy iOS 10 đã jailbreak. Trang RedmondPie đã tổng hợp tạm một số công cụ đầu tiên mà iOS 10 jailbreak có thể chạy. Điểm đáng tiếc là Cydia Substrate hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tương thích với iOS 10 jailbreak, hy vọng vài ngày tới vấn đề này sẽ được khắc phục.

Tổng hợp các tweaks & tools tương thích với iOS 10.2 jailbreak

Bạn có thể thường xuyên vào đây để theo dõi tình hình tương thích của các tweaks và tools trên iOS 10.2 / iOS 10.1 / iOS 10.

Xem thêm các bài viết tweak hay cho iOS 10 tại đây.

 

Continue Reading
You may also like...

Xem thêm trong chuyên mục CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top