Connect with us

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

iphone beauty 3 featured - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USDbài dởbài hay

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD.
 

Video LUT – Colorgrade Video Editor

Ứng dụng chuyên chỉnh sửa tông màu cho video.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Price: $1,99 $3.99
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

 

Picture Perfect – All-in-one Photo Editor

Bộ công cụ chỉnh sửa ảnh khá đầy đủ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Developer: Nitish Mishra
Price: $2,99 $1.99
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

 

WiPoint HD Pro – Make HD video presentation & photo slideshow

Ứng dụng giúp tạo các slide ảnh trình diễn.

 

Videos in Video

Ứng dụng giúp bạn lồng video vào video khác. Tuy nhiên ứng dụng chỉ miễn phí với tài khoản store Mỹ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Developer: Jacky Wu
Price: $5,99 $5.99
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

 

Multi Translate | Translate voice text & photo

Ứng dụng dịch qua lại giữa các ngôn ngữ có hỗ trợ giọng nói và nhận diện text từ hình ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Developer: XHLIU
Price: $12,99 $12.99
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

 

iSchool – School diary

Giúp các bạn học sinh và sinh viên lập thời khóa biểu và kế hoạch học tập.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Developer: Offsiteteam
Price: $2,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

 

Feelca B&W

Ứng dụng giúp tạo ra các bức ảnh đen trắng chất lượng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Developer: IDEAMP Co.,Ltd.
Price: $0,99 $0.99
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

 

Gangster Granny 3

“Kẻ cắp gặp bà già” phần 3.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Developer: Heisenberg Ent.
Price: $1,99 $0.99+
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD

 

PrivateShare – WiFi Share, Transfer, Send Files

Ứng dụng giúp tạo một mạng WiFi riêng tư giữa hai thiết bị chạy iOS để gửi file cho nhau không cần cáp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
Developer: shgfj
Price: $1,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS miễn phí ngày 8.7 trị giá 36USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top