Connect with us

Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

iphone in hand featured - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USDbài dởbài hay

Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD.
 

Evil In Trouble

Trò chơi platformer vui nhộn với nhân vật quỷ lùn dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
Developer: Ursine Paw
Price: $0,99 5.000đ+
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

 

HanYou Chinese Dictionary and Translator

Bộ từ điển Hoa – Anh có khả năng nhận diện chữ Hoa thông qua camera trên iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
Developer: Nomad AI OU
Price: $2,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

 

DataMan Next – simply track your data usage

Ứng dụng giúp theo dõi lưu lượng sử dụng 3G/4G của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
Developer: Johnny Ixe
Price: $0,99 $0.99+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

 

Direction Compass : Maps in Motion

Ứng dụng bao gồm cả bản đồ và la bàn khá tiện lợi. Tuy nhiên chỉ miễn phí trên store Mỹ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

 

Adrian James 6 Pack Abs Workout

Luyện tập để thành “sáu múi” nhé các bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

 

Yomiwa Japanese Dictionary and Translator

Bộ từ điển Nhật – Anh tuyệt vời hỗ trợ nhận diện qua camera.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
Developer: Nomad AI OU
Price: $7,99 $6.99
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

 

Deep Town: The Twin Candles (Full)

Tựa game giải đố có yếu tố kinh dị miễn phí lần thứ hai trong năm nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
Price: $4,99 109.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD

 

Deep Town: The Twin Candles HD (Full)

Phiên bản iPad của tựa game trên.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 28.6 trị giá 30USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top