Connect with us

Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

iphone black featured - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USDbài dởbài hay

Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD.
 

PhotoWidget and Viewer

Ứng dụng giúp thêm một widget xem ảnh vào thanh Today widget trên iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
Developer: tadashi atoji
Price: $0,99 $0.99
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

 

Tiggly Submarine: Preschool ABC Game

Ứng dụng vừa học vừa chơi dành cho bé từ năm tuổi trở xuống, chủ đề thám hiểu đại dương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
Developer: Tiggly
Price: $2,99 Free
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

 

Tiggly Doctor: Spell Verbs and Perform Actions Like a Real Doctor

Dành cho bé muốn tập làm bác sĩ.

 

Note Professional – Todo & Task List

Ứng dụng giúp bạn tạo danh sách công việc đơn giản hơn, và hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
175x175bb - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
Developer: Par Ji Sung
Price: $0,99 Free
 • 392x696bb - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 392x696bb - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 392x696bb - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

 

Windy ~ Sleep Relax Meditate & white noise sounds

Ứng dụng bao gồm nhiều giai điệu để bạn có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
Developer: Franz Bruckhoff
Price: $1,99 $1.99
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

 

Voice Recorder PRO – Cassette Recorder, Recording

Ứng dụng ghi âm giả lập giống như một chiếc máy thu băng cassette hồi xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
Developer: Happy Tap
Price: $3,99 $4.99
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

 

Resumes by Nobody – Resume Builder, 25 Templates

Bộ ứng dụng tạo hồ sơ với 25 mẫu khác nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
Developer: Nobody LLC
Price: $9,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD

 

Boom Boat 2

Boom Boat 2, là một game vui nhộn hấp dẫn mà thư giãn cho người dùng iOS với cách chơi đơn giản khi người dùng chỉ cần thả bom tiêt diệt kẻ thù dưới biển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
175x175bb - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
Developer: Razoric, LLC
Price: $0,99 Free
 • screen520x924 - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • screen520x924 - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • screen520x924 - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • screen520x924 - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD
 • screen520x924 - Tổng hợp 8 ứng dụng iOS miễn phí ngày 12.7 trị giá 25USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top