Connect with us

Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

iphone featured 2 1 - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USDbài dởbài hay

Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD.
 

Smart Merge Pro – Cleanup Duplicate Contacts

Dọn dẹp và xóa các danh bạ trùng lặp, cũng như sao lưu danh bạ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
Price: $2,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

 

Easy Spending – Money tracker, Budget Planner

Ứng dụng theo dõi chi tiêu hàng ngày.

 

NoLocation – Remove exif data from photos

Xóa nhanh thông tin địa điểm được lưu trong dữ liệu bức ảnh của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

 

WiFi Device Scanner

Quét xem có ai đang xài chùa Wi-Fi nhà bạn không?

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
Developer: HB Holding
Price: 9,99 $3.99
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

 

Linia

Trò chơi đơn giản nhưng gây nghiện khi yêu cầu bạn nhanh tay kết hợp nhiều khối màu với nhau để tạo thành một “tác phẩm” hoàn chỉnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
Developer: Yari D'areglia
Price: $1,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

 

Incredible Box – Mission Impossible

Một trò chơi đơn giản với những khối vuông, nhưng đây toàn là những câu đố hóc búa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
Price: $2,99 $8.99+
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

 

Tank Battle – Mini War ( Classic Style Shooter )

Game mô phỏng trò chơi bắn xe tăng kinh điển thập niên 80.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
Price: $2,99 $11.99+
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS miễn phí ngày 4.7 trị giá 25USD

 

Còn nhiều nữa tại đây.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top