Connect with us

Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD

iphone 7 featured - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD

Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USDbài dởbài hay

Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD.
 

Flow – email app for Gmail, Hotmail & IMAP inbox

Ứng dụng quản lý email tuyệt hay giúp bạn quản lý nhiều hộp mail như Gmail, Outlook, iCloud,…

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
246x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
Developer: Sunisoft Limited
Price: $4,99 $4.99
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD

 

Photos 365

Ứng dụng sắp xếp hình ảnh của bạn theo lịch để bạn tiện theo dõi các bức ảnh được chụp vào thời điểm nào.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
246x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
Developer: Picup Inc.
Price: $1,99 $1.99+
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD

 

Cleaner Pro – Remove Duplicate Contacts

Ứng dụng giúp bạn xoá cách liên hệ bị trùng trong danh bạ, đồng thời sao lưu danh bạ giúp bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
246x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
Developer: Top Floor Inc
Price: $2,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD

 

Photo Editor Pro – Top Camera Effects, Stickers & Filters !

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh khá tốt hỗ trợ nhiều bộ lọc và sticker.

 

ACDSee

Huyền thoại một thời trên máy tính cũng có một phiên bản khá tốt trên iOS, thực ra ứng dụng này đã miễn phí lâu rồi chứ không phải hôm nay, nhưng hôm nay TNS đề cập lại để bạn nào chưa biết có thể tải về, ứng dụng này trước đó có giá 4,99USD lận.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
246x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
Price: $4,99 $1.99+
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD
 • 300x0w - Tổng hợp 5 ứng dụng iOS miễn phí ngày 27.6 trị giá 20USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top