Thông tin tài khoản iTunes các nước được chia sẻ miễn phí

Úc ID: trainghiemso.au@gmail.com Pass: Trainghiemso.vn/2017
Philippines ID: trainghiemso.vsco1@gmail.com pass: Trainghiemso.vn/2017
Singapore ID: Trainghiemso.sing@gmail.com pass: Trainghiemso.vn/2017
Canada ID: Trainghiemso.ca@gmail.com pass: Trainghiemso.vn/2017
Nhật ID: trainghiemso.jp@gmail.com pass: TraiNghiemSo2017
Trung Quốc ID: trainghiemso.cn@gmail.com pass: TraiNghiemSo2017
Việt Nam ID: trainghiemso.vn@gmail.com pass: TraiNghiemSo2017
Hong Kong ID: Trainghiemso.hk@gmail.com pass: Trainghiemso.vn/2017
New Zealand ID: Trainghiemso.nz@gmail.com pass: Trainghiemso.vn/2017
Brazil ID: trainghiemso.br@gmail.com Pass: Trainghiemso.vn/2017
Cộng Hòa Czech ID: trainghiemso.cz@gmail.com Pass: Trainghiemso.vn/2017