Connect with us

Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcuts

personal hotspot featured - Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcuts

Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcutsbài dởbài hay

Bạn có sử dụng 4G trên iPhone và muốn chia sẻ cho mọi người? Thay vì nhập mật khẩu thì bạn có thể tạo nhanh một QR code để mọi người có thể quét và kết nối dễ dàng bằng Siri Shortcuts.
Đầu tiên, để có thể chia sẻ mạng dữ liệu di động trên máy iPhone thì bạn cần phải bật 3G/4G của thiết bị lên, sau đó vào Personal Hotspots và đặt mật khẩu để có thể kết nối với thiết bị của bạn.

hotspot siri shortcut 450x800 - Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcuts

Sau khi thiết lập, bạn hãy vào địa chỉ này để tải shortcut về, hoặc quét QR code bên dưới:

hotspot siri shortcut qr code - Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcuts

Bấm Get Shortcut ở giao diện hiện ra.

hotspot siri shortcut 1 450x800 - Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcuts

Ở cửa sổ tiếp theo, bạn hãy nhập vào mật khẩu mà bạn đã thiết lập trong mục Personal Hotspots.

hotspot siri shortcut 2 450x800 - Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcuts

Vậy là bạn đã thiết lập xong, bây giờ bạn hãy chạy shortcut này, giao diện sẽ trả về một mã QR code đó chính là mã bao gồm ID máy iPhone của bạn kèm theo mật khẩu bạn đã nhập. Người dùng khác chỉ cần quét mã QR code này để kết nối vào mạng chia sẻ của bạn.

hotspot siri shortcut 3 450x800 - Tạo nhanh một QR code chia sẻ Wi-Fi bằng Siri Shortcuts

Xem thêm các bài viết Siri Shortcuts khác.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top