Connect with us
oneqstn - Tạo nhanh bảng thăm dò online trên di động

THỦ THUẬT

Tạo nhanh bảng thăm dò online trên di động


| 19/09/2015

Dịch vụ OneQstn cho phép bạn tạo bảng thăm dò trực tuyến miễn phí, không cần đăng ký tài khoản và hỗ trợ theo dõi chi tiết qua trang quản lý.

Trên trang chủ, bạn nhấn Create a Question để bắt đầu tạo bảng thăm dò. Sau đó, bạn viết câu hỏi (Question) và các tùy chọn trả lời (Options) vào hộp tương ứng. Mặc định chỉ có ba hộp tùy chọn trả lời, bạn nhấn Add Option để tạo thêm. Bên dưới A bit about you, bạn có thể điền địa chỉ email để dịch vụ gửi liên kết trang bình chọn và trang quản lý. Sau cùng, nhấn Post Your Question để dịch vụ thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, bạn sẽ thấy trang quản lý bảng thăm dò của mình cùng liên kết trang bình chọn để chia sẻ và mã nhúng cho website. Bạn có thể nhận biết quốc gia đối tượng tham gia bình chọn, số lượt và tỉ lệ phần trăm trên mỗi kết quả, thống kê kết quả trong biểu đồ cột/tròn. Khi bình chọn, người tham gia có thể bình chọn nhiều lần cho một câu trả lời.

Sử dụng dịch vụ tại đây.

Continue Reading
You may also like...

Xem thêm trong chuyên mục THỦ THUẬT
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top