Connect with us

Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS

sticker imessage featured - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS

Tải sticker iMessage miễn phí cho iOSbài dởbài hay

App Store có một bộ sưu tập rất lới các gói sticker. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ phim hoạt hình đến memes,… Trong bài viết này Trải Nghiệm Số chọn lọc ra các bộ sticker miễn phí hoàn toàn và rất dễ thương dành cho bạn.
Các gói sticker có hai loại, một loại miễn phí và một loại có phí. Để chọn tải một bộ sticker bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chạy ứng dụng iMessage. Ở hàng biểu tượng dưới cùng phía trên bàn phím bạn bấm vào biểu tượng App store.

Bước 2: Bây giờ bạn có thể lướt qua cửa hàng và mua hay tải (nếu miễn phí) bất kỳ gói nào bạn thích. Sau khi tải xong là bạn có thể sử dụng ngay bộ sticker mới này.

Bước 3: Khi mở một cuộc trò chuyện với bạn bè mới, bạn sẽ thấy danh sách các sticker ở phía trên bàn phím, bạn có thể lướt qua lại để chọn gói sticker phù hợp. Tìm một sticker bạn muốn sử dụng > nhấp vào nó để thêm vào tin nhắn, sau đó gửi đi cho bạn bè của mình.

 

Made With Love

Bạn sẽ tìm thấy hơn 50 nhãn dán, tất cả về tình yêu. Nhìn bề ngoài, có vẻ như 50 phiên bản khác nhau của trái tim. Nhưng khi bạn nhìn kỹ, bạn sẽ khám phá những chi tiết tinh tế truyền tải cảm xúc mà có lẽ bạn không thể tìm được từ thích hợp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Developer: Sticker.Place
Price: Free
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS

 

Cookie Monster Stickers

Gói miễn phí này cung cấp cho bạn hơn 20 nhãn dán về nhân vật dễ thương này.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Developer: Sesame Street
Price: Free+
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS

 

Kleptocats

Gói sticker miễn phí này dành cho người yêu thích mèo. Rất nhiều sticker dễ thương nằm trong gói này.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Developer: HyperBeard Games
Price: Free
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS

 

Moonpig

Nhắn tin trở nên thú vị với gói sticker này, vì nó cho phép bạn cá nhân hóa sticker bằng các ký tự của công ty.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Developer: Moonpig.com
Price: Free
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS

 

Các gói miễn phí dễ thương khác

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Developer: Toca Boca AB
Price: Free
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Developer: Nickelodeon
Price: Free
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Developer: FortyWings, Inc.
Price: Free
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
190x140sr - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
Price: Free
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 300x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS
 • 643x0w - Tải sticker iMessage miễn phí cho iOS


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top