Tải McAfee Web Boost - Download McAfee Web Boost

Xem thêm về McAfee Web Boost

Tải McAfee Web Boost là gì?

Cách cài đặt McAfee Web Boost (2)

Cách cài đặt McAfee Web Boost trên Chrome

Cách cài đặt McAfee Web Boost trên Microsoft Edge

Tin tức về McAfee Web Boost

McAfee® Web Boost: ngăn video tự động phát làm chậm trình duyệt

McAfee® Web Boost là một tiện ích mở rộng giúp tăng tốc độ duyệt web và tiết kiệm dữ liệu, tuổi thọ pin thiết bị của bạn bằng cách ngăn chặn video tự động phát trên các trang web mỗi khi truy cập. TNS trong một bài viết trước có hướng dẫn cách chặn video […]


McAfee® Web Boost là tiện ích mở rộng giúp tăng tốc độ duyệt web và tiết kiệm dữ liệu, tuổi thọ pin thiết bị của bạn bằng cách ngăn chặn video tự động phát.

OS: Windows  
Thể loại: Chrome Extension  Microsoft Edge Addon