Connect with us
sea - Seagate công bố báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2015

TECHNEWS

Seagate công bố báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2015


| 02/02/2015

Theo báo cáo tài chính quý II của năm tài chính 2015, doanh thu của Seagate đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tổng lợi nhuận chiếm 27,8%, lãi ròng đạt 933 triệu USD và lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 2,78 USD.

sea

Tính toán theo non-GAAP, là cách tính không bao gồm tác động ròng của một số yếu tố nhất định, bao gồm 620 triệu USD thu được dựa vào quyết định trọng tài, Seagate báo cáo tổng lợi nhuận chiếm 28,2%, lãi ròng đạt 452 triệu USD và lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 1,35 USD. (Vui lòng xem bảng cân đối đính kèm để biết chi tiết kết quả theo GAAP và non-GAAP).
Trong quý II, Công ty thu được khoảng 1,4 tỉ USD từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, trả cổ tức tiền mặt 177 triệu USD và chi 18 triệu USD để mua lại khoảng 0,3 triệu cổ phiếu phổ thông. Tính tới cuối quý này, khoảng 329 triệu cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành; các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt, dòng tiền hạn chế sử dụng và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt tổng cộng khoảng 3,3 tỷ USD.
TUẤN AN

Continue Reading
You may also like...

Xem thêm trong chuyên mục TECHNEWS
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top