Connect with us

Ngân hàng nhà nước chỉ đạo mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM cho người khiếm thị

the ATM cho nguoi khiem thi - Ngân hàng nhà nước chỉ đạo mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM cho người khiếm thị

Ngân hàng nhà nước chỉ đạo mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM cho người khiếm thịbài dởbài hay

Trước đây, người khiếm thị cần phải có người giám hộ khi muốn mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, điều này gây ra sự bất bình đẳng, thậm chí sai luật đối với người khiếm thị.
Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xây dựng quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và có biện pháp hướng dẫn phù hợp đối với trường hợp người khiếm thị.

Theo đó, văn bản số 8343/NHNN-TT ngày 2/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ đạo, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng; nghiên cứu xây dựng quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và có biện pháp hướng dẫn phù hợp đối với trường hợp người khiếm thị (người khuyết tật) đề nghị mở tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

the ATM cho nguoi khiem thi 600x338 - Ngân hàng nhà nước chỉ đạo mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM cho người khiếm thị

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải có biện pháp tuyên truyền phù hợp, phổ biến tới toàn thể nhân viên và người quản lý có trách nhiệm, hướng dẫn người khiếm thị (người khuyết tật) trong quá trình đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng. Đặc biệt lưu ý một số khó khăn mà người khiếm thị (người khuyết tật) có thể gặp trong việc cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo yêu cầu của pháp luật để hướng dẫn khách hàng khi thực hiện ký Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với ngân hàng; cũng như cảnh báo những rủi ro mà khách hàng có thể gặp trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng.

Ngoài ra, các ngân hàng thành viên thuộc Hiệp hội Ngân hàng cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để chia sẻ, cập nhật thông tin về những khó khăn, vướng mắc, quy trình và biện pháp hướng dẫn phù hợp đối với đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng của người khiếm thị (người khuyết tật).

Văn bản chỉ đạo của NHNN nhằm đảm bảo quyền lợi cho người khiếm thị (cũng như các đối tượng khuyết tật khác) khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng. Trước đây, người khiếm thị phải có người giám hộ mới được mở tài khoản, thẻ ATM nhằm giảm rủi ro. Nhiều ý kiến cho rằng, điều này sẽ khiến người khiếm thị không được hưởng sự bình đẳng. Đã từng có trường hợp một ca sĩ khiếm thị bị từ chối mở thẻ ATM vì không có người giám hộ.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top