Connect with us
ket noi iphone vao may tinh featured - Miễn phí bản quyền ứng dụng chuyển dữ liệu iPhone trị giá 29.99USD

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Miễn phí bản quyền ứng dụng chuyển dữ liệu iPhone trị giá 29.99USD


| 12/12/2016

Leawo iTransfer là phần mềm có khả năng chuyển dữ liệu từ điện thoại vào máy tính và ngược lại, nó hỗ trợ chuyển các dữ liệu như video, nhạc, chương trình, game… từ điện thoại iPhone, iPad… vào máy tính và ngược lại.

Leawo iTransfer cũng cho phép bạn sao lưu iPod đến máy tính / iTunes, iPhone với máy tính / iTunes, iPad vào máy tính / iTunes. Vì vậy, bạn có thể lưu các tập tin từ các thiết bị iOS với máy tính của bạn để bảo vệ tập tin hoặc lưu vào iTunes để sử dụng rộng rãi.

Ứng dụng có giá 29,99USD nhưng đang tặng key bản quyền miễn phí. Bạn có thể nhanh tay nhận key tại đây.

Continue Reading
You may also like...

Xem thêm trong chuyên mục CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top