Connect with us

Máy iOS 11 đã jailbreak liệu có chạy được ứng dụng 32-bit?

ios 32 bit featured - Máy iOS 11 đã jailbreak liệu có chạy được ứng dụng 32-bit?

Máy iOS 11 đã jailbreak liệu có chạy được ứng dụng 32-bit?


Máy iOS 11 đã jailbreak liệu có chạy được ứng dụng 32-bit?


bài dởbài hay

Như bạn đã biết thì iOS 11 đã chính thức chia tay các ứng dụng 32-bit cũ. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là nếu máy đã jailbreak để can thiệp sâu vào bên trong thì có cách nào chạy được ứng dụng 32-bit hay không?
Theo chia sẻ của cộng đồng reddit thì sau khi tham khảo các file hệ thống, có thể khẳng định là Apple đã hoàn toàn gỡ bỏ tất cả thư viện liên quan đến ứng dụng 32-bit trên iOS 11. Điều này có nghĩa dù máy có jailbreak hay không thì bạn vẫn không thể chạy được ứng dụng 32-bit (chẳng hạn game Flappy Bird) trên iOS 11.

Billy Ellis – một lập trình viên nghiên cứu về bảo mật đã giải thích thêm: “File thư viện dyld_shared_cache_armv7 dùng để chạy các ứng dụng 32-bit đã hoàn toàn không tồn tại trên các bản firmware iOS 11. iOS 11 chỉ bao gồm thư viện ARM64_dyld_cachem để chạy ứng dụng 64-bit”.

Vậy liệu trong tương lai có cơ hội nào để chạy các ứng dụng 32-bit này? Trên cơ bản giải pháp khả thi nhất có lẽ là đợi… developer phát triển một phiên bản chạy trên nền tảng 64-bit. Vì bạn sẽ khó trông đợi vào một bản dạng như Bootrom (một hệ điều hành được mod lại) hay chờ một bản emulator 32-bit. Chúng có vẻ không khả thi lắm ít nhất là trong tương lai gần.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top