Jailbreak – Tất cả các bản jailbreak dành cho iOS

CÁC BẢN JAILBREAK MỚI NHẤT
Những công cụ để jailbreak các phiên bản iOS đời mới hơn từ iOS 9.0 đến iOS 11.1.2.

CÁC PHIÊN BẢN IOS CHƯA CÓ JAILBREAK
iOS 11.2, iOS 11.2.1, iOS 11.2.2, iOS 11.2.5, iOS 11.2.6, iOS 11.3 là những phiên bản chưa có jailbreak.
iOS 11.0 → 11.1.2
Jailbreak sử dụng Electra
Tải tool Electra để jailbreak iOS 11.0 → 11.1.2. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit, có Cydia.
iOS 10.0 → 10.3.3
Jailbreak sử dụng H3lix, doubleH3lix
Tải tool H3lix version RC5 để jailbreak iOS 10.0 → 10.3.3 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

Tool doubleh3lix hỗ trợ thiết bị 64-bit. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

iOS 10.0 → 10.2
Jailbreak sử dụng Yalu102
Tải tool Yalu (beta, unstable) version beta7 để jailbreak iOS 10.0 → 10.2 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn tại đây.
iOS 9.3.5
Jailbreak sử dụng Phœnix version 4
Tải tool Phœnix version 4 để jailbreak iOS 9.3.5 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

iOS 9.1 → 9.3.4
Jailbreak sử dụng trang Jailbreak.me version 4.0
Truy cập vào trang Jailbreak.me version 4.0 bằng Safari trên máy để jailbreak iOS 9.1 → 9.3.4. Chỉ hỗ trợ máy 32-bit.
iOS 9.1 → 9.3.4
Jailbreak sử dụng Home Depot version RC3
Tải tool Home Depot version RC3 để jailbreak iOS 9.1 → 9.3.4 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

iOS 9.2 → 9.3.3
Jailbreak sử dụng Pangu version 1.1
Tải tool Pangu version 1.1 để jailbreak iOS 9.2 → 9.3.3 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit, tethered jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

iOS 9.0 → 9.1
Jailbreak sử dụng Pangu version 1.3.2
Tải tool Pangu version 1.3.2 để jailbreak iOS 9.0 → 9.1 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.
CÁC BẢN JAILBREAK CŨ
Những công cụ để jailbreak các phiên bản iOS cũ hơn từ iOS 1.0 đến iOS 8.4.1

 

iOS 8.4.1
Jailbreak sử dụng EtasonJB version RC2
Tải tool EtasonJB version RC2 để jailbreak iOS 8.4.1 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit, các máy 32-bit iOS cao hơn đều có thể quay về bản này theo cách này. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

iOS 8.1.3 → 8.4
Jailbreak bằng TaiG version 2.4.3
Bạn có thể tải công cụ TaiG version 2.4.3 để jailbreak iOS 8.1.3 → 8.4 tại đây.

iOS 8.0 → 8.1.2
Jailbreak sử dụng TaiG version 1.2.1
Tải tool TaiG version 1.2.1 để jailbreak iOS 8.0 → 8.1.2 tại đây.

iOS 8.0 → 8.1.2
Jailbreak sử dụng PPJailbreak version 1.0
Tải tool PPJailbreak version 1.0 để jailbreak iOS 8.0 → 8.1.2 tại đây. Công cụ này chỉ có bản chạy trên máy Mac.

iOS 8.0 → 8.1
Jailbreak bằng Pangu version 1.2.1/1.0.0
Bạn có thể tải công cụ Pangu version 1.2.1/1.0.0 để jailbreak iOS 8.0 → 8.1 tại đây. Xem hướng dẫn tại đây.
iOS 7.1 → 7.1.2
Jailbreak sử dụng Pangu version 1.2.1
Tải tool Pangu version 1.2.1 để jailbreak iOS 7.1 → 7.1.2 tại đây. Nếu bạn đang dùng iPhone 4 thì chắc chắc xài cái này để jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak iPhone 4 tại đây.

iOS 7.0 → 7.0.6
Jailbreak sử dụng evasi0n7 version 1.0.7
Tải tool evasi0n7 version 1.0.7 để jailbreak iOS 7.0 → 7.0.6 tại đây.

iOS 6.1.3 → 6.1.6
Jailbreak sử dụng p0sixspwn version 1.0.8
Tải tool p0sixspwn version 1.0.8 để jailbreak iOS 6.1.3 → 6.1.6 tại đây. Nếu bạn đang dùng iPhone 3GS hay iPod Touch Gen 4 thì chắc chắc dùng cái này. Xem hướng dẫn jailbreak iPhone 3GS.

 

iOS 6.0 → 6.1.2
Jailbreak evasi0n version 1.5.3
Bạn có thể tải công cụ  evasi0n version 1.5.3 để jailbreak iOS 6.0 → 6.1.2 tại đây.

iOS 5.1.1
Jailbreak sử dụng redsn0w + absinthe2 version 0.9.15b3
Tải các tool jailbreak iOS 5.1.1 tại đây.

iOS 5.1
Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3
Tải các tool jailbreak iOS 5.1 tại đây. Tethered jailbreak. Không hỗ trợ iPhone 4S, iPad 2 và iPad 3.

 

iOS 5.0.1
Jailbreak sử dụng redsn0w + corona version 0.9.15b3
Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 5.0.1 tại đây.

iOS 5.0
Jailbreak sử dụng redsn0w + corona version 0.9.15b3
Tải các tool jailbreak iOS 5.0 tại đây. Chỉ hỗ trợ untethered iPhone 4S (CDMA). Tethered jailbreak với các thiết bị khác.

iOS 4.3.4 → 4.3.5
Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3
Tải các tool jailbreak iOS 4.3.4 → 4.3.5 tại đây. Tethered jailbreak.

 

iOS 4.3 → 4.3.3
Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3
Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 4.3 → 4.3.3 tại đây.

iOS 4.2.9 → 4.2.10
Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3
Tải các tool jailbreak iOS iOS 4.2.9 → 4.2.10 tại đây. Chỉ hỗ trợ iPhone 4 (CDMA). Tethered jailbreak.

iOS 4.2.5 → 4.2.8
Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3
Tải các tool jailbreak iOS 4.2.5 → 4.2.8 tại đây. Chỉ hỗ trợ iPhone 4 (CDMA).

iOS 3.2.2 → 4.2.1
Jailbreak sử dụng redsn0w + limera1n version 0.9.15b3
Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 3.2.2 → 4.2.1 tại đây.

iOS 3.1.2 → 3.2.1
Jailbreak sử dụng JailbreakMe (Star) version 2.0
Từ máy iOS chạy iOS 3.1.2 → 3.2.1 bạn vào trang web www.jailbreakme.com/star để tiến hành jailbreak.

iOS 3.0 → 3.1.1
Jailbreak sử dụng redsn0w + blackra1n version 0.9.15b3
Tải các tool jailbreak iOS 3.0 → 3.1.1 tại đây.

iOS 1.0 → 3.0
Jailbreak sử dụng các công cụ jailbreak cơ bản đầu tiên.
Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 1.0 –> 3.0 tại đây.