Jailbreak – Tất cả các bản jailbreak dành cho iOS

Những công cụ để jailbreak các phiên bản iOS đời mới hơn từ iOS 9.0 đến iOS 11.1.2

Tải tool Electra để jailbreak iOS 11.0 → 11.1.2. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit, có Cydia.


Tải tool H3lix version RC5 để jailbreak iOS 10.0 → 10.3.3 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

Tool doubleh3lix hỗ trợ thiết bị 64-bit. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.


Tải tool Yalu (beta, unstable) version beta7 để jailbreak iOS 10.0 → 10.2 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn tại đây.


Tải tool Phœnix version 4 để jailbreak iOS 9.3.5 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.


[kswr_iconinfoboxlist iibl_align=”right” iibl_margin=”30″ iibl_list_default=”0″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 9.1 → 9.3.4″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng trang Jailbreak.me version 4.0″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:24px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:16px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:17px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Truy cập vào trang Jailbreak.me version 4.0 bằng Safari trên máy để jailbreak iOS 9.1 → 9.3.4. Chỉ hỗ trợ máy 32-bit.[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 9.1 → 9.3.4″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng Home Depot version RC3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:24px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:16px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:17px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool Home Depot version RC3 để jailbreak iOS 9.1 → 9.3.4 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit. tethered-jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_align=”right” iibl_margin=”30″ iibl_list_default=”0″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 9.2 → 9.3.3″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng Pangu version 1.1″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:24px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:16px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:17px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool Pangu version 1.1 để jailbreak iOS 9.2 → 9.3.3 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit, tethered jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 9.0 → 9.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng Pangu version 1.3.2″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:24px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:16px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:17px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool Pangu version 1.3.2 để jailbreak iOS 9.0 → 9.1 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 64-bit. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_lineseparator ls_height=”5″ ls_color=”{“type“:“gradient“,“color1“:“#333“,“color2“:“rgba(209, 48, 48, 1)“,“direction“:“to left“}” ls_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]

[kswr_heading head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”CÁC BẢN JAILBREAK CŨ” head_title_fsize=”font-size:26px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:12px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:4px;”]Những công cụ để jailbreak các phiên bản iOS cũ hơn từ iOS 1.0 đến iOS 8.4.1

 

[/kswr_heading]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 8.4.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng EtasonJB version RC2″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:24px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:16px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:17px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool EtasonJB version RC2 để jailbreak iOS 8.4.1 tại đây. Chỉ hỗ trợ thiết bị 32-bit, các máy 32-bit iOS cao hơn đều có thể quay về bản này theo cách này. Xem hướng dẫn jailbreak tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 8.1.3 → 8.4″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak bằng TaiG version 2.4.3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Bạn có thể tải công cụ TaiG version 2.4.3 để jailbreak iOS 8.1.3 → 8.4 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 8.0 → 8.1.2″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng TaiG version 1.2.1″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool TaiG version 1.2.1 để jailbreak iOS 8.0 → 8.1.2 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 8.0 → 8.1.2″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng PPJailbreak version 1.0″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool PPJailbreak version 1.0 để jailbreak iOS 8.0 → 8.1.2 tại đây. Công cụ này chỉ có bản chạy trên máy Mac.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 8.0 → 8.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak bằng Pangu version 1.2.1/1.0.0″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Bạn có thể tải công cụ Pangu version 1.2.1/1.0.0 để jailbreak iOS 8.0 → 8.1 tại đây. Xem hướng dẫn tại đây.[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 7.1 → 7.1.2″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng Pangu version 1.2.1″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:24px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:16px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:17px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool Pangu version 1.2.1 để jailbreak iOS 7.1 → 7.1.2 tại đây. Nếu bạn đang dùng iPhone 4 thì chắc chắc xài cái này để jailbreak. Xem hướng dẫn jailbreak iPhone 4 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 7.0 → 7.0.6″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng evasi0n7 version 1.0.7″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool evasi0n7 version 1.0.7 để jailbreak iOS 7.0 → 7.0.6 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 6.1.3 → 6.1.6″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng p0sixspwn version 1.0.8″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:24px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:16px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:17px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải tool p0sixspwn version 1.0.8 để jailbreak iOS 6.1.3 → 6.1.6 tại đây. Nếu bạn đang dùng iPhone 3GS hay iPod Touch Gen 4 thì chắc chắc dùng cái này. Xem hướng dẫn jailbreak iPhone 3GS.

 

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 6.0 → 6.1.2″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak evasi0n version 1.5.3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Bạn có thể tải công cụ  evasi0n version 1.5.3 để jailbreak iOS 6.0 → 6.1.2 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 5.1.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w + absinthe2 version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải các tool jailbreak iOS 5.1.1 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 5.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải các tool jailbreak iOS 5.1 tại đây. Tethered jailbreak. Không hỗ trợ iPhone 4S, iPad 2 và iPad 3.

 

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 5.0.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w + corona version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 5.0.1 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 5.0″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w + corona version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải các tool jailbreak iOS 5.0 tại đây. Chỉ hỗ trợ untethered iPhone 4S (CDMA). Tethered jailbreak với các thiết bị khác.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 4.3.4 → 4.3.5″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải các tool jailbreak iOS 4.3.4 → 4.3.5 tại đây. Tethered jailbreak.

 

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 4.3 → 4.3.3″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 4.3 → 4.3.3 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 4.2.9 → 4.2.10″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải các tool jailbreak iOS iOS 4.2.9 → 4.2.10 tại đây. Chỉ hỗ trợ iPhone 4 (CDMA). Tethered jailbreak.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 4.2.5 → 4.2.8″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải các tool jailbreak iOS 4.2.5 → 4.2.8 tại đây. Chỉ hỗ trợ iPhone 4 (CDMA).

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 3.2.2 → 4.2.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w + limera1n version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 3.2.2 → 4.2.1 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist iibl_list_default=”1″][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 3.1.2 → 3.2.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng JailbreakMe (Star) version 2.0″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Từ máy iOS chạy iOS 3.1.2 → 3.2.1 bạn vào trang web www.jailbreakme.com/star để tiến hành jailbreak.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 3.0 → 3.1.1″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng redsn0w + blackra1n version 0.9.15b3″ iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Tải các tool jailbreak iOS 3.0 → 3.1.1 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]

[kswr_iconinfoboxlist][kswr_infoboxitem_child iibl_title=”iOS 1.0 → 3.0″ iibl_title_color=”#333333″ iibl_subtitle=”Jailbreak sử dụng các công cụ jailbreak cơ bản đầu tiên.” iibl_subtitle_color=”#777777″ iibl_content_color=”#555555″ iibl_icon=”km-icon-mobile4″ iibl_font_default=”0″ iibl_image_enable=”0″ iibl_rotation=”false” iibl_style_default=”1″ iibl_icon_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” iibl_title_fsize=”font-size:20px;” iibl_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_subtitle_fsize=”font-size:12px;” iibl_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” iibl_content_fsize=”font-size:13px;” iibl_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]Bạn có thể tải các công cụ jailbreak iOS 1.0 –> 3.0 tại đây.

[/kswr_infoboxitem_child][/kswr_iconinfoboxlist]