Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

iphone collect featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI, HAY

Domino

Tựa game đổ domino khá thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Ketchapp
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Cooking Diary®: Tasty Hills

Tập làm đầu bếp quán ăn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: MyTona
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

The Nun

Game kinh dị mới ra mắt của Etorki Games.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Etorki Games SL
Price: Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

FFC Fantasy Football

Trò chơi lập đội bóng ảo khá nổi tiếng dựa theo game trên Yahoo hồi xưa.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

Reminder: Widget+

Thêm nhắc nhở vào thanh widget.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Jeeeyul Lee
Price: 22.000đ 45.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Picture Perfect – All in One

Ứng dụng xử lý ảnh đa tính năng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Nitish Mishra
Price: 45.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Augmented tape measure

Thước đo sử dụng công nghệ AR.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Neet Meeting Minutes

Ứng dụng rất phù hợp cho các cuộc họp trong doanh nghiệp nhỏ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Price: 45.000đ 22.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Magic Forest – Secret Garden 2

Tựa game tô màu cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Moon Hung Studio
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Easy Spending, Expense tracker

Quản lý thu chi dễ dàng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Price: 45.000đ 22.000đ+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8

 

Change – Currency Converter

Chuyển đổi qua lại giữa các đơn vị tiền tệ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
Developer: Sigalit Amsalem
Price: 45.000đ 22.000đ
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 9/8


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top