Connect with us

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

iphone meal featured - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Warren Buffett’s Paper Wizard

Tựa game do Apple phát triển nói về thời giao báo thuở hàn vi của Warret Buffett – người giàu thứ 3 thế giới hiện nay.

 

Ball Paint

Dùng kỹ năng tô màu cho quả banh sao cho đồng màu hết là qua màn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
Developer: RadPirates
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

 

Moody – Daily Journal

Theo dõi tình trạng… “mood” hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
Developer: PYNTAIL, LLC
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

 

Shape of Watermarks

Tạo watermarks cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
Developer: Mallory Taylor
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Odium to the Core

Tựa game phiêu lưu giống kiểu Badland.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

 

The Girl Who Sold the World

Kết nối vào thế giới kỳ lạ của TGWSTW thông qua trình nhắn tin Skyler.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
Developer: Lyorah Studios
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

 

Album Flow Pro

Ứng dụng nghe nhạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
Developer: Imre Katai
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019

 

Safety for Kid – Robber

Nhiều minigame dễ thương cho bé.

 

Union – Combine & Edit Photos

Ứng dụng ghép ảnh thông minh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
Developer: Pixite Inc.
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/5/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top