Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

iphone with apple watch featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019



bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019.




 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Mech Wars

Game bắn súng robot hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: MOMEND
Price: Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

Idle Battle Star: Galaxy Hero

Idle game đề tài không gian.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

Connect the Dots⋆

Vẽ tranh bằng cách nối số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

Baby Pet Daycare

Bé tập chăm sóc thú cưng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: Mariano Tesler
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

Cute Unicorn Wallpapers

Ảnh nền hình unicorn dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Mental Hospital III HD

Tựa game kinh dị hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: Igor Migun
Price: 45.000đ $2.99

 

Mini-U: Memoria

Game rèn luyện trí nhớ dành cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: PopAppFactory
Price: 22.000đ $2.99

 

Juicy Math: addition and subtraction

Bé học tính toán với chủ đề trái cây.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: PopAppFactory
Price: 22.000đ $2.99
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

Duel Otters

Game vui nhộn hai người cùng chơi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

MyCrypto – Crypto Portfolio

Theo dõi giá tiền ảo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Developer: NOVOTECH LTD
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019

 

Darkland : Madness Dashing

Game platformer hấp dẫn của một tác giả người Việt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 9/4/2019










CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK




To Top