Connect with us

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

iphone 8 plus hand featured - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MIỄN PHÍ, HAY

Trap Attack!

Tựa game puzzle rất lạ và hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Developer: Andrew Tong
Price: Free+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

 

Artist – Powerful Photo Editor

Ứng dụng cung cấp các công cụ chỉnh sửa ảnh cơ bản kèm các tính năng nâng cao nếu bạn trả phí IAP 4.99USD.

 

PuppetShow: Arrogance Effect

Game hidden object với nội dung khá kỳ bí đến từ Big Fish Games.

 

Metro VPN-security fast proxy

Nhiều VPN để bạn fake IP đến các quốc gia.

 

Live Wallpaper Maker LiveMaker

Ứng dụng tạo ảnh nền động Live Wallpaper.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

MUSYNX

Tựa game với cách chơi giống Audition với 130 bài hát để bạn thể hiện.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Developer: qiu chi zhang
Price: 69.000đ 5.000đ+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

 

ATV Dirt Bike Rider

Tựa game đua xe địa hình 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Developer: Shahnoor Ahmed
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

 

Minesweeper XL

Tựa game có lối chơi tương tự game gỡ mìn trên Windows.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Developer: Qualtie Inc.
Price: 45.000đ+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

 

Legend of the Moon

Game phiên lưu platformer của Lee sungmin.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Developer: sungmin Lee
Price: 45.000đ 22.000đ
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

 

Budget & Cash Flow

Quản lý thu chi hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Price: 22.000đ
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

 

Film Cam – Disposable Darkroom

Ứng dụng với nhiều bộ lọc màu đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Developer: NEXT Mobile
Price: 22.000đ+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8

 

Slime Live Wallpaper

Ứng dụng tạo ảnh live wallpaper khá độc đáo của tác giả Aaron Kwok.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
Developer: Aaron Kwok
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá, miễn phí ngày 8/8


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top