Connect with us

18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

iphone 3d featured - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018bài dởbài hay

18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Cook It!™ – Food Cooking Chef

Mở nhà hàng ăn uống.

 

Dream Legend 18: Street Soccer

Game đá banh đường phố.

 

Soccer Heroes Press Room Fight

Game đấu võ đối kháng với nhân vật chính là… cầu thủ đá banh.

 

Smart Remote – Roku TV Control

Ứng dụng điều khiển từ xa cho các thiết bị Roku.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Lo-Op – Create animated videos

Ứng dụng tạo video động nhiều tính năng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Motion Apps AB
Price: 109.000đ $2.99
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Snap Markup – Annotation Tool

Ghi chú lên ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Extreme Balancer 3

Điều khiển và giữ thăng bằng cho quả banh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Anurag Anand
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Meal Reminders

Nhắc nhở bạn… ăn cơm.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Pedro Anibarro
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

P.S. I Love Dogs – Dog Stickers

Nhiều biểu tượng cảm xúc hình chú chó.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
190x140sr - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Leo Rivas-Micoud
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Sticklings

Game người que với lối chơi kiểu game Lemmings hồi xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Djinnworks GmbH
Price: 22.000đ $1.99+
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Plunder Pirates

Xây dựng đảo hải tặc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Midoki
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Get To The Funfair

Game puzzle đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Towaga

Game “thủ thành” phong cách Beach Head 2000.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Sunnyside Games
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Rabbian

Bé tự học các phép tính.

 

Awesome Voice Recorder X PRO

Ứng dụng ghi âm giọng nói hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 45.000đ $0.99
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Notebooks for iPhone

Sổ tay nâng cao dành cho iPhone, hỗ trợ lưu trữ cả file.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Alfons Schmid
Price: 69.000đ Free
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Make me Santa Claus

Các khung hình ông già Noel.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018

 

Hyper Photo Editor Manual Cam

Ứng dụng chụp ảnh nâng cao cho iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
Developer: Julio Vasquez
Price: 69.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 4/12/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top