Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

airpods featured 2 - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Tacticool

Game chiến lượt 5 đấu 5 rất hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: Panzerdog
Price: Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

Trigger Fist G.O.A.T.

Game bắn súng TPS.

 

Hexonia

Thêm một game chiến thuật rất hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: TOGGLEGEAR
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

SuperStar PLEDIS

Một tựa game âm nhạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: Dalcomsoft, Inc.
Price: Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Kontrast

Tựa game lạ mắt với hai màu đen trắng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: Jurre Kuilder
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

Cat Stamp! Cute Stickers of Cats

Kho ảnh sticker hình mèo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
190x140sr - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: Copter Labs
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

CANE – Chapter 1: Ghosts

Game phiêu lưu giải đố.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

Streaky

Lập các mục tiêu hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: Startup Mike
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

Pulse Breathing

Học cách thở.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: Jonas Lecking
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

Hide and Seek by BabyBus

Game tìm đồ vật ẩn của BabyBus dành cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
Developer: BABYBUS
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 31/1/2019

 

Sir Benfro’s Brilliant Balloon

Một trong những tựa game phiêu lưu hay nhất… 2012.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top