Connect with us

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

ios iphone featured - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019bài dởbài hay

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Run Stars: Jump on Helix Road

Tựa game leo cầu thang dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Space Justice: Galaxy Shooter

Game bắn máy bay hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: MY COM
Price: Free+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Symmetry Art

Tô màu các bức vẽ pixel.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Dream-X

Ứng dụng giúp bạn lập biểu đồ ý tưởng brainstorming.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: Pavel Tarabrin
Price: 22.000đ $2.99+

 

WorkBreaker

Ứng dụng giúp bạn theo dõi thời gian làm việc của mình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: Alper Beser
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Find–the–Line

Game vẽ một nét để tạo một bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: Oleh Vasylevych
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

StoryToys Sleeping Beauty

Sách tương tác chủ đề Công chúa ngủ trong rừng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Mirror For Roku TV Pro

Điều khiển và mirror màn hình iPhone lên thiết bị Roku TV từ xa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: Chester Whelan
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Mirror for Samsung TV Pro

Điều khiển và mirror màn hình iPhone lên TV Samsung từ xa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: Chester Whelan
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Mirror for Sony TV Pro Cast

Điều khiển và mirror màn hình iPhone lên TV Sony từ xa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: Chester Whelan
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Space Corgi

Chú chó không gian Corgi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: jang-hee Park
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019

 

Week Calendar Pro

Ứng dụng lịch tuần tiện dụng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
Developer: Crater Tech LLC
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 30/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top