Connect with us

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

iphone x 6 featured - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019bài dởbài hay

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Unicorn Art: Color By Number

Game tô màu theo số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Developer: Shake It
Price: Free+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Pet Quest!

Game thu phục thú cưng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Piano Band: Music Tiles Game

Game chơi piano.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Developer: Piano Band
Price: Free+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Logo Maker: Create & Design

Ứng dụng thiết kế logo đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Stack Ball 3D

Game puzzle đơn giản nhưng hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

AllStarSlams

Game gồm những cú nhảy slam-dunk độc đáo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Developer: Catacala LLC
Price: 69.000đ $3.99
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

4048

Game 2048 quen thuộc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Purple Onion – TOR Browser VPN

Trình duyệt TOR.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Flight Unlimited Las Vegas – Flight Simulator

Game mô phỏng lái máy bay.

 

Break Brick Out

Game break-out kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Price: 22.000đ $6.99+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Astronoidz

Game bắn phi thuyền không gian.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Developer: Catacala LLC
Price: 22.000đ $2.99
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019

 

Calcvier – Keyboard Calculator

Bàn phím máy tính.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
Developer: Sergei Shpygar
Price: 22.000đ $3.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top