Connect with us

21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

iphone hand 9 featured - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018bài dởbài hay

21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

GrandChase

Game nhập vai nổi tiếng của hãng phát hành KOG.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: KOG co., Ltd
Price: Free+
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Flip Skater

Game lướt ván kỹ thuật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Miniclip.com
Price: Free+
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Cooking City

Game mô phỏng mở quán ăn.

 

Christmas Holiday Crush

Game puzzle chủ đề Giáng Sinh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

The Cone: Way Up

Đưa quả banh lên cao nhất có thể.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Yahor Vaikhanski
Price: Free
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Star Trek Fleet Command

Tựa game MMO chủ đề Star Trek mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Scopely
Price: Free+
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

CPU Dasher!

Thêm một widget xem nhiều tham số iPhone khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: panda vote
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

Milk it!

Tựa game… vắt sữa bò.

 

Hazmat Hijinks

Game puzzle đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Double Exposure

Thêm hiệu ứng ghép ảnh dạng Exposure.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Minecraft: Story Mode – S2

Phiên bản phiêu lưu của Minecraft miễn phí chương đầu tiên.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Telltale Inc
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Toca Kitchen Monsters

Loạt app Toca đang miễn phí phiên bản Kitchen Monsters.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Toca Boca AB
Price: 69.000đ Free
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 643x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Now Then Time Tracking Pro

Ứng dụng ghi log thời gian làm việc rất hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Angry Aztec Ltd
Price: 69.000đ $2.99
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Jellybox – Receive tool

Lập danh sách đồ dùng để đi du lịch.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: LIN WU
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Animal Math Preschool Math Games for Kids Math App

Bé tập học các phép toán.

 

TomoNow

Lập thời gian tập trung cho công việc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Jinyu Meng
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Montezuma Puzzle 4 Premium

Game puzzle Montezuma khá khó.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: ECO Pawel Jarosz
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

FoxyPlayer

Ứng dụng xem video nhiều tính năng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: Yeoh Kim Leng
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Instacall – Smart Dialer

Thêm nhiều widget gọi điện tiện dụng cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: hbull
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Funnel

Ứng dụng nghe podcast trên iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: G2 LLC
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018

 

Video Splits for insta & snap

Cắt video thành nhiều đoạn với thời lượng do bạn chọn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
246x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
Developer: John Njilayi
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018
 • 300x0w - 21 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 3/12/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top