Connect with us

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

iphone tap featured - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018bài dởbài hay

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Word Search: Hidden Words

Trò chơi tìm từ vựng tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: BitMango
Price: Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

Santa Tracker – Global Trip

Đếm ngược đến ngày Noel.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: sisi liu
Price: Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

TunSafe VPN

Ứng dụng VPN mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: TunSafe AB
Price: Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

SODA – Natural Beauty Camera

Ứng dụng xử lý ảnh tự nhiên.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: SNOW INC.
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

Rogue Cards

Game thu thập thẻ bài kết hợp khám phá dungeon.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: Ivan Khokhlenkov
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

MBE Stickers

Nhiều sticker đẹp cho iMessage.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
190x140sr - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: elvis ferreri
Price: 22.000đ $9.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

btw – puzzle maze

Tựa game puzzle nhức óc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: Alexandr Kozlov
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

Amp ONE

Ứng dụng tạo giai điệu với âm thanh guitar.

 

Visual Math 4D

Ứng dụng hỗ trợ vẽ các đồ thị toán học.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: Ronny Weidemann
Price: 45.000đ $1.99+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

Flight Unlimited Las Vegas – Flight Simulator

Game mô phỏng lái máy bay.

 

Art filters

Nhiều bộ lọc ảnh đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

Real Drift Car Racing

Game đua xe 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: Real Games SRLS
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

Budget and expense tracking

Quản lý thu chi hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: Huang Ping
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018

 

WeatherWheel: Alerts, Forecast

Ứng dụng dự báo thời tiết khá đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
Developer: Lukas Boehler
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 29/11/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top