Connect with us

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

iphone x ipad airpods featured - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Row Row

Tựa game chèo thuyền hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

Non-Stop Space Defense

Game thủ thành chủ đề không gian khá lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: WHAT (games)
Price: Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

Aion: Legions of War

Thương hiệu AION nội tiếng của NCSoft đã tiến quân lên di động.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: NCSOFT Games
Price: Free+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Formino

Game tô màu pixel.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: PAPPU SIA
Price: 22.000đ $2.99+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

Video Joiner & Trimmer Pro

Cắt ghép video đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: NIU LIXUAN
Price: 45.000đ $2.99
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

Moasure – smart tape measure

Ứng dụng đo đạc khá thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: 3D Technologies
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

Legend of the Moon

Game phiêu lưu phong cách cổ điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: sungmin Lee
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

Nice Notch

Trang trí thêm cho “tai thỏ”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: yongyong chen
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019

 

Incursion TD: Tower Defense Game

Tựa game thủ thành đồ họa khá đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
Developer: Booblyc OU
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 28/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top