Connect with us

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

iphone 8 plus featured - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Number Flow – Logic Puzzle

Tựa game puzzle về những con số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

 

Zombies Overloaded

Game bắn zombie.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
Developer: Vincent Termini
Price: Free+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

 

Background Eraser-Photo Editor

Xoá nền khỏi bức ảnh.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Sky Master – pixel shooter

Game bắn máy bay 2D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
Developer: Yizhou Liu
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

 

Rabbit Player

Ứng dụng nghe nhạc đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
Developer: Shinya Kaneko
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

 

Roxy and the Ballerina Robot

Minigame cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

 

VTLMaker-Video To LivePhoto

Chuyển một đoạn video thành ảnh động.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
Developer: qian zhang
Price: 45.000đ $0.99+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019

 

ABC Star – Letter Tracing

Bé tập viết chữ và số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/4/2019
Developer: habelnet
Price: 45.000đ $1.99

 

Donut Dog: Feed your focus!

Tập thói quen với một minigame dễ thương.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top