Connect with us

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

iphone ipad featured - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019bài dởbài hay

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Bamboo Airways

Ứng dụng chính thức của hãng hàng Không Bamboo tại Việt Nam.

 

Main Street Pets Big Vacation

Nhiều minigame cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Noah’s Ark Animalibrium

Bé tìm hiểu về loài vật, cũng như hiểu biết về việc phải bảo vệ chúng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Giulia Olivares
Price: Free+
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Repost

Theo dõi lượt like và share trên Instagram.

 

InFont: Text on Stories Design

Thêm text vào bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Japan Knots Collection

Hướng dẫn các thắt gút kiểu Nhật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: ZHEN WEI ZHANG
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

All In One Todo Lists

Ứng dụng lập danh sách công việc hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Zhuanming Liu
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Relax Nature

Ứng dụng thư giãn với các âm thanh thiên nhiên.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Mirror to Mac or Windows PC

Truyền hình ảnh iOS lên máy Mac hay Windows.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: AirBeamTV BV
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Everybody’s RPG

Game nhập vai hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Seung Jae Lee
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Hunger Games: Catching Fire – Panem Run

Game endless runner lấy đề tài phim “Húng Nhại”.

 

Planetical – Tiny planet App

Chụp một bức ảnh độc đáo với phong cách planet.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Ilya Kirichek
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Walk Before You Run – Lose It!

Ứng dụng đếm bước chân để bạn theo dõi việc tập luyện thể dục.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: Bickster LLC
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

iColorfulsoft Photo Editor

Ứng dụng xử lý hình ảnh đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Developer: iColorfulsoft
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019

 

Clip2Comic & Caricature Maker

Ứng dụng biến hình ảnh thành bức vẻ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 25/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top