Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

iphone instagram featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Idle Space: Tycoon

Idle game đề tài không gian.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: ColdFire Games
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

Monsters with Attitude

Game thẻ bài quái vật hấp dẫn.

 

Art Book: Color by Number

Tô màu theo số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: Ruby Labs ltd.
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

Flow by Moleskine

Ứng dụng vẽ dành cho iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: Moleskine Srl
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

ỨNG DỤNG ĐANG MIỄN PHÍ CHO iOS

Upweather – beautiful weather

Ứng dụng thời tiết khá đẹp cho iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: Air Curious
Price: 22.000đ $4.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

Remote KeyPad for Mac

Biến iPhone thành một bàn phím keypad cho Mac.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: Evgeny Cherpak
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

Findit – 200 Pictures

Ứng dụng tìm điểm khác nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

VisualX – After Camera Effects

Thêm nhiều hiệu ứng đẹp cho ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: Nitish Mishra
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

Live Wallpapers.io

Kho ảnh nền đẹp cho iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

Vintage Film Camera: Retro Art

Tạo hiệu ứng video cổ xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: Daichi Sasaki
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

2BeDone: To-Do List | Tasks | Reminders

Lập danh sách công việc hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: RangEmotions
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019

 

Animal Math Preschool Math Games for Kids Math App

Ứng dụng học toán cho trẻ.

 

Vector Logo Maker Pro

Ứng dụng vẽ logo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
Developer: Jonathan OFarrow
Price: 45.000d $4.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 24/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top