Connect with us

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

iphone hand featured - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019bài dởbài hay

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Game of Gods

Game mới đến từ studio Foursaken Media.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: Foursaken Media
Price: Free+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

Era of Legends: Dragon Discord

Game MMORPG rất hấp dẫn đến từ 101XP.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

Firing Man

Game rất vui. Bạn phải làm sao để “chữa cháy” trên người nhân vật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: Jie Yang
Price: Free
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

Call Me Emperor

Game nhập vai bối cảnh Trung Hoa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

Saturn – School Scheduling

Lập thời khoá biểu.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

iO – A Physics Platformer

Tựa game áp dụng các yếu tố vật lý khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: Jake Pempengco
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

Calypso: Discover Places

Lưu lại những vị trí quan trọng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: Devin Beggs
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

Brain App XL

Luyện tập trí não.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: Chris Mayer
Price: 22.000đ $0.99

 

Piku Piku – Make Gifs & Videos with Filter Camera

Thêm nhiều hiệu ứng đẹp cho ảnh GIF, video.

 

HappyTruck

Lái xe tải vượt địa hình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: 3g60
Price: 22.000đ $1.99+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

Color Accent

Tạo các hiệu ứng màu cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: 205L Studio
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019

 

AirDisk Pro

Ứng dụng biến iPhone thành thiết bị lưu trữ di động.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
Developer: Felix Yew
Price: 45.000đ $1.99+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 23/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top