Connect with us

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

iphone 8 plus 2 featured - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019bài dởbài hay

12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Pigeon Wings Strike

Game lái máy bay bồ câu.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Price: Free+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

Snake Run – New Arcade Game

Tựa game rắn kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: 2Spicy
Price: Free+
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

Viddup Video Maker & Editor

Ứng dụng xử lý video.

 

Miga Town: My School

Game mini dành cho trẻ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: XIHeGame
Price: Free+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

FotoMap-where photo was taken

Xem địa điểm chụp bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

MyLittleCat – Cat Simulation

Game mô phỏng nuôi mèo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: Itasaka Tsuyoshi
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

7 Minute TV Workout

Tập thể thao 7 phút mỗi ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: Roman Shevtsov
Price: 22.000đ $1.99
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

Smart Countdown

Bộ đếm ngược thông minh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: Karim Azar
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

Monster Town

Game puzzle đề tài monster.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: Cheuk lai
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

Road Rage ( 3D Car Racing Games )

Game đua xe 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: Lime Soda Games
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

Stickman Downhill – Motocross

Người que lái xe trượt đồi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: Djinnworks GmbH
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 643x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019

 

Spending Log Pro

Quản lý thu chi hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
246x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
Developer: MoneyBudgie
Price: 45.000đ $3.99
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019
 • 300x0w - 12 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top