Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

iphone smartphone featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Cure Hunters

Game platformer phong cách xưa rất hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Price: Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

Video Editor zShot: Easy Edits

Ứng dụng làm video đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Developer: Mafooly
Price: Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

Demic: Weight Loss Workouts

Ứng dụng luyện tập thể dục.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Developer: Demic LLC
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

Math Lens-Math Problem Solver

Chụp ảnh để giải toán.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Bee – Classic Edition

Mô phỏng lại nhiều tựa game kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Developer: luo xiao
Price: 45.000đ $0.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

My Very Hungry Caterpillar AR

Game lạ mắt sử dụng công nghệ AR.

 

Escape game : The rooms

Một escape room hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Developer: gameday Inc.
Price: 89.000đ Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

Magic Launcher Pro

Trình launcher đẹp mắt trên widget iOS.

 

Dr. Panda Train

Game rất hay cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Developer: Dr. Panda Ltd
Price: 45.000đ $3.99
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

Calcly: Free Universal Calculator for iPad

Ứng dụng máy tính được thiết kế riêng cho iPad, giao diện tiện lợi hơn.

 

Apoino

Ứng dụng lịch đẹp, hỗ trợ dark-mode.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Price: 45.000đ Free

 

Workout Playlist Pro

Ứng dụng luyện tập gym tại nhà.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Price: 45.000đ $4.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019

 

LetSketch

Ứng dụng vẽ cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
Developer: Enid Hadaj
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top