Connect with us

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

iphone 7 pus grey featured - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019bài dởbài hay

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Fridge Party

Những chú mèo háu ăn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: Enmotivo OÜ
Price: Free+
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Endless Road

Game thẻ bài độc đáo.

 

Zoo Animals – Games for kids

Vừa học vừa chơi với chú cáo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Slime Dash

Nhảy cao nhất có thể.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: Lightneer
Price: Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Zombie Ball™ Shooting Game

Game bắn ma với luật chơi kiểu Beach Head 2000.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

CMYK

Tựa game lấy cảm hứng từ 4 màu CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – Black).

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: Seth S. Scott
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Duck Bumps

Game vui nhộn về chú vịt cho phép 4 người cùng chơi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: Antti Salama
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Simple Password Keeper

Ứng dụng quản lý mật khẩu đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: Danny Shoffner
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Star Rover – Stargazing Guide

Theo dõi các ngôi sao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: EEFan Inc.
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Moon Today

Ứng dụng theo dõi “lịch trình” của mặt trăng khá thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: Jinchul Song
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Weple Habit – Daily Routine

Quản lý và tập thói quen hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: bumblebee
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Flight Unlimited Las Vegas – Flight Simulator

Game mô phỏng lái máy bay.

 

AirTycoon Online 2

Game quản lý sân bay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Price: 45.000đ $0.99+
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Keyboard X-Key

Thay đổi màu giao diện bàn phím ảo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: Daniele Miglioli
Price: 22.000đ $1.99
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019

 

Magnus Kingdom of Chess

Game đấu cờ vua hình ảnh vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
Developer: WeWantToKnow AS
Price: 22.000đ $7.99
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 22/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top