Connect with us

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

iphone x ipad airpods featured - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Poly Island

Ráp hình bằng các khối lập phương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
Developer: Huckleberry BV
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

Idle Golf

Idge game thể loại đánh golf.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

Splash Uncles

Game endless runner mới toanh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
Developer: Utah Jazz
Price: Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

Blox Defense

Tựa game thủ thành với đồ họa kiểu Blox.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Red’s Journey

Tựa game dễ thương đáng tải nhất hôm nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

Awesome 2 Player Games

Những minigame hai người cùng chơi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
Developer: Harrison Dutson
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

monthly – easy personal budget

Quản lý thu chi hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
Developer: Marek Ekes
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

Mystery of Fortune 2

Game nhập vai – thủ thành khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
Price: 45.000đ $0.99+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/4/2019

 

Multiplication and Division Math Flashcard Match Games for Kids in 2nd and 3rd Grade

Dành cho bé học toán.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top