Connect with us

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

iPhone SE featured - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019bài dởbài hay

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Volume+ – Volume Booster/Muter

Tăng, giảm âm lượng cho file nhạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Lightdogs: Focus Timer

Game luyện thời gian tập trung bằng cách nuôi chó rất vui.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Avatar Keyboard-Themes, Emojis

Bàn phím avatar khá hay.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

TD Saga-Tower Defense Games

Game thủ thành cổ điển rất hay cho SEGA.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: Funcore Games
Price: 69.000đ $2.99+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Stopwatch+ for Track & Field

Đồng hồ bấm giờ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Price: 22.000đ $7.99
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Quick Alarm: Nightstand Clock

Hiển thị đồng hồ toàn màn hình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Price: 22.000đ $7.99
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Videdit – Handy Video Editor

Ứng dụng chỉnh sửa video đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: Zhigang Liu
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

mo.Today – Cal/Todo: All in one Task manager

Widget today khá hay.

 

Jumpy Kangaroo

Game endless runner với nhân vật chính là chú kangaroo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Developer: Splash Colors
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019

 

Quiltler – Quilt Designer

Thiết kế một số prototype.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
Price: 22.000đ $4.99+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 21/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top