Connect with us

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

iphone 6 featured - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019bài dởbài hay

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Smolsies – My Cute Pet House

Game nuôi thú khá dễ thương.

 

Tooth Fairy Brush & Care 2019

Game về nàng tiêng răng.

 

Pet Rescue Puzzle Saga

Tựa game mới của King.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Developer: King
Price: Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Prisonela

Game phiêu lưu đồ hoạ pixel như hồi xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Developer: Ivan Matskevich
Price: Free
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Typochondria

Tựa game với luật chơi chữ rất hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Fishing Deep Sea Simulator 3D

Game câu cá.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Big Bang AR

Mô phỏng một vụ nổ Big Bang bằng công nghệ AR.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Developer: CERN
Price: Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Bird Math : 6-8 year old Games

Bé tập học các phép tính.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Stickyboard 2

Ứng dụng ghi chú được thiết kế riêng cho iPad.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Developer: Qrayon, LLC
Price: 45.000đ $4.99
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Smart ships

Game bắn tàu kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Developer: Leonid Grebenyuk
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Peek a Boo Farm Animals Sounds

Bé tìm hiểu tiếng các loài động vật.

 

Panols

Tạo một bài post phong cách trên Instagram.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Developer: Juan Arreguin
Price: 22.000đ $1.99+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Modern Ludo

Tựa game cờ với luật chơi khá lạ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019

 

Berry Browser

Trình duyệt darkmode cho iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
Developer: Confirmed, Inc.
Price: 109.000đ $1.99+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 20/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top