Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

iphone xs featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Differences – Find them All

Game tìm điểm khác nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Easybrain
Price: Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Nonogram – Picture Cross Game

Game puzzle rất hay của người Nhật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Easybrain
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Vortex Road 2019

Game đua xe với “nhân vật chính” là quả banh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Livija Lavrencic
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Shooting Fruit Master-Gun Game

Bắn trái cây.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

KO Club: Street Fight Gangstar

Game đấu võ đối kháng.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Noogra Nuts Seasons

Game sóc săn hạt dẻ dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Oren Bengigi
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Notes, Notepad & Memo – UpWord

Ứng dụng ghi chú thông minh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Curious Kiwi Co.
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

MocaDeco – Be Creative

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Seohyeon Lee
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Live stream apps & games

Ứng dụng dành cho live stream ứng dụng và game trên iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: PQMobile
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Make one!

Game puzzle đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: SUNGJIN KIM
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Videdit – Handy Video Editor

Ứng dụng chỉnh sửa video nhanh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Zhigang Liu
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Office Story

Game mô phỏng tự quản lý công việc văn phòng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Price: 69.000đ $3.99+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019

 

Compass 54 Pro

Ứng dụng dành cho dân đi phượt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
Developer: Elen Bekzadyan
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top