Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

iphone x 4 featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Sprout: Idle Garden

Idle game lạ mắt về quản lý khu vườn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Price: Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Skateboard City: Freestyle!

Game 3D đề tài skateboard.

 

Ice Cream Chef

Game làm kem.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Timothy Taggart
Price: Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Bini Coloring & Drawing Games

Game vẽ và tô màu cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Minimal Escape

Game phiêu lưu hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Jung mingil
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Videdit – Handy Video Editor

Ứng dụng chỉnh sửa video đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Zhigang Liu
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Math Racing 2 Pro

Vừa học giải toán vừa chơi game.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: POTG Apps
Price: 45.000đ $0.99
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Racksta Player

Xem file media trên iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Hui Wang
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Focus On 5

Lập kế hoạch tập thói quen.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Digiguys, Inc
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Depello – color splash photos

Tạo điểm nhấn của bức ảnh bằng cách biến các thành phần không quan trọng thành trắng đen.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Robert Magnusson
Price: 45.000đ $2.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Fonta – Little Design Studio

Thêm text vào bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: ThirtyFive Inc.
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Dead Rain : New Zombie Virus

Game hay đề tài zombie.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: JungWoo Park
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019

 

Cell VS Virus

Game thủ thành lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
Developer: Jing hong wang
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top