Connect with us

18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

iphone 8 featured - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018bài dởbài hay

18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Flippy Race

Game đua thuyền.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: Ketchapp
Price: Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Water Cave

Đưa nước vào ống cống.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: Ketchapp
Price: Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

No.Paint – Coloring Games

Tô màu bằng số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: EYEWIND LIMITED
Price: Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

RippleVPN – Unlimited Proxy

Ứng dụng VPN miễn phí.

 

Dream Wedding Planner Game

Game lên kế hoạch cho đám cưới.

 

Ghost Town Defense

Tựa game thủ thành.

 

Tap Tap Music-Pop Songs

Game đánh nhạc giống audition.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Photo Editor ~

Ứng dụng xử lý ảnh đơn giản nhưng khá tốt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: click2mobile
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Battlelands Royale

Game batle royale thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: Futureplay
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

100 Balls

Game puzzle hấp dẫn dễ “gây nghiện”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Dorado Video Maker

Thêm chữ ký, logo hay text vào video.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Tesla Wars – II

Game thủ thành đề tài người que.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: Pavel Tarabrin
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Alti – Minimalist Travel Altimeter & Compass

Biến iPhone thành máy đo độ cao kết hợp la bàn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Price: 45.000đ $2.99+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Abstract Me

Nhiều hiệu ứng hậu kỳ hấp dẫn cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: CHENG LUNG chang
Price: 45.000đ $1.99+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Slidebox – Photo Manager

Ứng dụng quản lý ảnh cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: Slidebox LLC
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

FIST OF AWESOME

Game phiêu lưu đồ họa pixel vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Price: 22.000đ Free
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 643x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Shapeuku – Shape Puzzle Game

Tựa game puzzle siêu đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: Daniel Birch
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018

 

Orsus

Lướt cùng tia chớp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
246x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
Developer: MJ Bros s.c.
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018
 • 300x0w - 18 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/12/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top