Connect with us

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

iphone airpods featured - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019bài dởbài hay

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Soul Destiny

Game nhập vai mới đồ hoạ dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
Developer: EYOU TECHNOLOGY
Price: Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

 

Protect Dodgeball

Game puzzle nhẹ nhàng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
Developer: Samir Jabeur
Price: Free
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

 

Sleeptune – Baby Sleep Sounds

Âm thanh ru ngủ bé.

 

Story Memories – Video Effects

Thêm hiệu ứng cho video.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

 

Aesthetic Wallpapers

Nhiều ảnh nền đẹp cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
Price: Free
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Sleep Sounds: relaxing sounds

Âm thanh thư giãn hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

 

Moona Veggies: Toddler Kids Learning Puzzle Games

Game puzzle cho bé.

 

Pixel Boat Rush

Game lái thuyền hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019

 

Medina’s Surf Game

Trổ tài lướt ván.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
Developer: SOMA (+)
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 17/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top