Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

iphone touch featured 1 - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Three Kingdoms: Epic War

Tựa game Tam Quốc mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: HRG Studio
Price: Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

Merge TD: Idle Tower Defense

Game thủ thành đồ họa lạ mắt.

 

Folding Blocks

Game puzzle với những khối gạch.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: Popcore GmbH
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

Crafty Lands

Game xây dựng giống kiểu Minecraft.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: PlayKids Inc
Price: Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Motif.

Tựa game puzzle siêu đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

Do.List: To Do List Organizer

Lập danh sách công việc hàng ngày.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: DG Apps, Inc.
Price: 22.000đ $3.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

Orderly – Simple to-do lists

Ứng dụng lập danh sách công việc khác có hỗ trợ định vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

iSub Music Streamer

Tạo server để stream nhạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: Benjamin Baron
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

SON of the SUN & WIZARD LIZARD

Tựa game dễ thương vừa học vừa chơi cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: Kidappers Ltd
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

Speakprose

Ứng dụng học phát âm tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: Cognixion
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019

 

Bill Assistant Pro – Tracker & Reminder

Theo dõi hóa đơn hàng tháng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
Developer: MoneyBudgie
Price: 45.000đ $3.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top