Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

iphone6 plus featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Cake Bake Story – Cooking Game

Game nấu ăn dễ thương.

 

My High School: Makeover Salon

Game trang điểm cho bé.

 

Live Photo Edit to Video & GIF

Chỉnh sửa live photo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Developer: Han Amy
Price: Free+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

Nayf.IO

Tựa game IO hấp dẫn mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Developer: Huseyin Aydin
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

Paint Art: Color Games

Game tô màu theo số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Developer: Naigang Wang
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

BOMBARIKA

Game “gỡ” bom khá vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Price: 22.000đ $1.99+
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

VisualX – After Camera Effects

Thêm nhiều hiệu ứng cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Developer: Nitish Mishra
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

Relax Rain

Nhiều âm thanh thư giãn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

Sketch Tree Pro – My Art Pad

Ứng dụng vẽ phác thảo nhiều tính năng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Developer: guangxie chen
Price: 22.000đ $8.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

QVert Pro – Units Converter

Chuyển đổi qua lại giữa nhiều đơn vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
Developer: YongYong Chen
Price: 22.000đ $1.99+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019

 

Jigsaw Wonder Puppies Puzzles for Kids

Game xếp hình dành cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top