Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

macbook iphone 8 airpods featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Strike Fire – Break The Door

Game bắn súng hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: Jianfu Wang
Price: Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

Is it Love? Blue Swan Hospital

Câu chuyện xảy ra tại bệnh viện Thiên Nga Xanh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

My Little Pony Pocket Ponies

Tựa game mới của nhân vật Little Pony.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

Translate King – Translator

Dịch ảnh, âm thanh, đoạn văn bản hỗ trợ nhiều thứ tiếng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: bai zhimin
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Geo Note

Ứng dụng ghi chú dựa trên địa điểm.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: Oleg Levkutnik
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

Panmorphia

Game phiêu lưu dạng point-and-click.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: LKMAD
Price: 22.000đ $1.99
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

Pixave

Quản lý kho ảnh trong iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: LittleHJ
Price: 22.000đ Free

 

Mobile Security Pro-Clean Duplicate Photos

Xóa ảnh trùng lặp trong máy.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

Extreme Flight

Game bắn phi thuyền.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: SUSHI YAN
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

PaperCropper

Cắt và lưu lại các mẫu tin trên báo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: Takuya TAKAHASHI
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 

Double Player for Music with Headphones

Mỗi bên tai nghe phát một bài hát, phù hợp với các bạn muốn “chia sẻ” tai nghe.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
Developer: Emanuele Floris
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/1/2019

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top