Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

iphone with apple watch featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Gamma Blues

Một tựa game khá độc đáo chỉ sử dụng những gam màu.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Cotton Candy Carnival

Game làm kẹo dành cho các bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Timothy Taggart
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Color Hole 3D

Game arcade đang đứng top 1 hiện nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Good Job Games
Price: Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Album Flow Pro

Ứng dụng nghe nhạc nhiều tính năng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Imre Katai
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Fingerprint Album

Tạo album cá nhân được bảo vệ bằng vân tay hay mật khẩu.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Fantai Meng
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Merged Dominos drop- puzzle game

Tựa game puzzle dùng một số luật chơi của domino.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Screen Mirror for Chromecast+

Trình chiếu nhiều loại nội dung từ iOS qua Chromecast.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: wu changjiang
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Storm Rain Sounds

Giả lập âm thanh tiếng mưa để thư giãn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Adam Ware
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Yomiwa – Japanese Dictionary

Ứng dụng từ điển tiếng Nhật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Nomad AI OU
Price: 109.000đ $5.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

Thundergut’s Revenge

Game bắn cung khá vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Tangent Worlds
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019

 

File Manager – My File Bag

Ứng dụng quản lý file khá hay trên iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
Developer: Jindu Chen
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/5/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top