Connect with us

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

apple ipad airpods apple watch iphone 8 featured - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Dream Hospital

Ứng dụng mô phỏng bệnh viện hấp dẫn trên iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

 

PlanCatcher: Simple Planner

Lập kế hoạch công việc hàng ngày.

 

Certified Smacker

Một tựa game FPS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
Developer: Rashad Jackson
Price: Free
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

 

Sorcerer : Duel

Game đấu thẻ đang rất hot hiện nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Jump Out!™

Game giải đố hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

 

CALC Swift

Ứng dụng máy tính nâng cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
Developer: QApps LLC
Price: 45.000đ $1.99+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

 

Learn Portuguese – MosaLingua

Ứng dụng học tiếng Bồ Đào Nha.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
Developer: MosaCrea Limited
Price: 45.000đ $4.99+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

 

Jellyfish Heaven – Relax Time

Ứng dụng giải trí mô phỏng những chú sứa đang bơi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
Developer: Daichi Sasaki
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019

 

Ratio Rumble

Game đối kháng xếp thuốc vui vẻ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 13/1/2019
Price: 22.000đ $1.99


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top