Connect with us

11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

iphone rail featured - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9bài dởbài hay

11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI, HAY

NVIDIA SHIELD TV

Điều khiển nVidia Shield TV từ xa bằng iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Price: Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

Mirror for Roku TV Mirroring

Truyền hình ảnh iPhone lên thiết bị Roku.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

GO Music-Hot music, Equalizer

Ứng dụng nghe nhạc nhiều tính năng.

 

Vigo Live – Live Video Stream

Ứng dụng livestream mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Developer: DARREN ERIC
Price: Free+
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

Bass Cat HD

Bé tập làm quen các nốt nhạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Developer: LMuse Limited
Price: 45.000đ $3.99
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

Treble Cat HD – Read Music

Bé tập đọc các nốt nhạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Developer: LMuse Limited
Price: 45.000đ $3.99
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

Tape

Ứng dụng nghe nhạc dùng giao diện nghe băng cát-sét cổ điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

Dino-Store

Sách tương tác dành cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Developer: Bluemarker
Price: 45.000đ Free
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 643x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

Sketch Fan Pro – My Art Pad

Ứng dụng vẽ chuyên nghiệp tiếp tục được miễn phí.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Developer: guangxie chen
Price: 189.000đ $8.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

Magic Call Pro

Thêm một widget quản lý cuộc gọi khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9

 

Background Color

Tạo ảnh nền màu sắc cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
246x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
Developer: y-design
Price: 22.000đ $2.99+
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9
 • 300x0w - 11 ứng dụng iOS mới, miễn phí ngày 12/9


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top