Connect with us

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

iphone x 6 2 featured - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

F1 Manager

Game đua xe F1 mới vừa ra mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: Hutch Games Ltd
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

 

Idle Coffee Corp

Dòng idle game mới bổ sung thêm một thành viên với bối cảnh nhà máy cà phê.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: BoomBit, Inc.
Price: Free+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

 

Filmm | Video Effects + Color

Chỉnh màu và thêm hiệu ứng cho video.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: Filmm, LLC
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

 

Weather: 48 Hour Forecast

Ứng dụng dự báo thời tiết mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: Ethan Brimhall
Price: Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Safety for Kid – Getting Lost

Ứng dụng hướng dẫn kỹ năng khi bé bị lạc trong công viên. Chỉ có một bài học duy nhất. Ứng dụng do một studio Việt lam và chỉ tải được trên store Mỹ.

 

Sky Aces 2

Game bắn máy bay bối cảnh Thế chiến 2.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: Game Dev Team
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

 

Lost Treasure Island HD

Tựa game puzzle giải đố khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: Jeffrey Canavan
Price: 22.000đ $3.99+
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

 

SON of the SUN & WIZARD LIZARD

Một ứng dụng hay thiết kế dành riêng cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: Kidappers Ltd
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 643x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019

 

Hero’s 2nd Memory

Tựa game nhập vai đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
246x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
Developer: DongSik Moon
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019
 • 300x0w - 9 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 11/5/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top